Goede doel

Lopen of wandelen voor Natuurpunt

Rietveld Kallo

‘Rietveld Kallo’ is een recent aangelegd natuurgebied dat vooral bestaat uit diepe en ondiepe plassen met rietvegetaties die in ontwikkeling zijn. Natuurpunt werkt hier met haar vrijwilligers van de afdeling Waasland aan een beheer met het oog op uitbreiding en behoud van de rietkragen. 

Het gebied staat intussen bekend als het grootste aaneengesloten rietveld van Vlaanderen. Zeldzame vogelsoorten voelen zich hier thuis: roerdomp, woudaap, baardmannetje, snor en purperreiger zijn maar enkele van de vogels die dit gebied rijk is. Steltlopers zoals de grutto of scholekster komen hun kostje bij elkaar scharrelen in de ondiepe plassen en ook de kleine en grote zilverreiger laten zich hier bewonderen.

Op de zuidelijke bufferdijk werden inheemse struiken zoals hazelaar, Gelderse roos en Spaanse aak aangeplant om zangvogels aan te trekken. Je vindt er ook drie paddenpoelen die speciaal werden aangelegd voor de zeldzame rugstreeppad.

Ook jij kan dit goed doel steunen door bij je inschrijving €5 extra te betalen.

Over Natuurpunt

Natuurpunt beschermt kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. De vrijwilligersvereniging telt meer dan 126.000 leden. Intussen beheert de vereniging meer dan 26.000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. Met honderden wandelpaden, zitbanken en speelbossen geeft Natuurpunt iedereen de kans om van de natuur te genieten. In elke Vlaamse gemeente zijn afdelingen en werkgroepen actief. Natuurpunt brengt mensen samen. Elk jaar zijn er duizenden activiteiten: gegidste wandelingen, beheerwerken, cursussen en workshops.

Meer info op www.natuurpunt.be.

Foto Francois Van Bauwel